Wydarzenia

Zaangażowanie i wsparcie kilku dyscyplin sportowych to niewątpliwie atrybuty  firmy SEVEN. Tym razem jesteśmy dumni z koszykarzy.

Zobacz więcej • 20.11.2018 - W związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. "Internactonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych". w ramach dofinansowana z działania: Dzianie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na realizację zamówienia na organizację noclegów oraz przelotów dla pracowników firmy w związku z obsługą imprez targowych.

  Zapytanie ofertowe

  Formularz do zapytania

 

 • 25.10.2018 - Informacja o Wyborze Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 29-12-2017 związanym z realizacją projektu pt. ‘’Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych’’ w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17

 

 


 

  • 25.10.2018 - Informacja o Wyborze Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 29-12-2017 związanym z realizacją projektu pt. ‘’Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych’’ w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17

 

 

 

 15.10.2018 - Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. "Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych" w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym. Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. "Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych" w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym. 

 

Materiały reklamowe
Zapytanie ofertowe
Formularz do zapytania


  • 11.01.2018r Informacja o Wyborze Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 29-12-2017 związanym z realizacją projektu pt. ‘’Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych’’ w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17

   Przygotowanie materiałów promocyjnych w ilości 5000 szt. katalogów na 5 imprez targowych.

  • 29.12.2017 r. - Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. "Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych" w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.

   Materiały reklamowe Formularz nr 1 do zapytania
   Zapytanie ofertowe

  • 21.12.2017 r. - Ogłoszenie dotyczące zapytań ofertowych Firma Seven w związku z planowanym zakupem związanym z realizacją projektu pt. "Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych" w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03.03-26-0004/17-00, na naszej stronie umieszczamy zapytania ofertowe i zwracamy się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przedstawienie oferty handlowej na usługę produkcji katalogu produktowego. Szczegóły zawarte są w zapytaniu ofertowym.

   (wydarzenie anulowane)

   Anulowanie zapytania ofertowego z dn. 21.12.17
   Materiały reklamowe Formularz nr 1 do zapytania
   Zapytanie ofertowe

 • 07-12-2017 Informacja o Wyborze Oferenta w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 27-11-2017, związanym z realizacją projektu pt. ‘’Internacjonalizacja i promocja produktów firmy Seven Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na perspektywicznych rynkach zagranicznych’’ w ramach dofinansowania z działania: Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand projektu nr POIR.03.03-26-0004/17

  BAU
  BUDMA
  BUDPRAGES
  ECOBUILD
  INTERBUILD
  MOSBUILD


Boramax | Marka Firmy Seven

SEVEN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Magazynowa 6
25–565 Kielce

tel./fax (041) 344–87–67
tel./fax (041) 334–01–55
tel./fax (041) 334–03–01