WŁÓKNA

MIKROZBROJENIE POLIPROPYLENOWE WŁÓKNA DO BETONU BORAMAX

 

PRZEZNACZENIE

Plipropylenowe włókna Boramax Radykalnie redukuje pęknięcia w betonie. Zwiększa wodo-, mrozo- i ognioodporność. Obniża koszty budowy i robocizny. Można je stosować do wylewek przemysłowych i podłogowych (również przy ogrzewaniu podłogowym), do betonów natryskowych (np. przy tunelach), do prefabrykatów i galanterii betonowej, takich jak bloki betonowe, beton komórkowy, szamba i zbiorniki w oczyszczalniach ścieków, płyty drogowe, krawężniki, bloczki, rury, kostka brukowa, płyty chodnikowe itp., w pracach wykończeniowych do zapraw i mas samopoziomujących, wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, do szpachlówek, szpachli, gipsów, sztukaterii itp., do miejscowych napraw betonów i tynków. Polipropylenowe włókna Boramax to cięte włókna polipropylenowe pokryte wodorozcieńczalnym spoiwem ułatwiającym zwilżanie i dyspersję. Powodują redukcję rys skurczowych i mikropęknięć, zmniejszają nasiąkliwość, zwiększają odporność na ogień, ograniczają penetrację na chemikalia, zwiększają udarność, odporność na rozkruszanie i mróz. Zwiększają urabialność i odporność na segregację składników, oraz poprawiają spójność i jednorodność betonu. Włókna mogą być stosowane jako dodatek do betonów, zapraw i tynków.

 

WYDAJNOŚĆ

zapobieganie rysom skurczowym: 0,6 do 1 kg na 1 m3 betonu

Boramax | Marka Firmy Seven

SEVEN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Magazynowa 6
25–565 Kielce

tel./fax (041) 344–87–67
tel./fax (041) 334–01–55
tel./fax (041) 334–03–01