LITOTYNK PODKŁAD GRUNTUJĄCY POD TYNK

ZASTOSOWANIE

Podkład gruntujący BORAMAX LITOTYNK służy do przygotowania podłoży budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, przed położeniem wszystkich rodzajów tynków mineralnych, tynków akrylowych i mozaikowych.


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

LITOTYNK chroni podłoże, zwiększa przyczepność oraz zapobiega przedostawaniu się do tynku zewnętrznego zanieczyszczeń z zapraw klejowych, które mogłyby powodować powstanie plam na powierzchni tynku. LITOTYNK jest preparatem gruntującym; powstałym na bazie dyspersji żywic syntetycznych, wodoodpornym, niepalnym, o słabym zapachu, przyjaznym dla środowiska naturalnego.


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być odpowiednio stabilne, równe i suche, starannie oczyszczone i pozbawione wszelkich substancji mogących utrudniać wiązanie (m.in. tłuszcze). Podłoża o znacznej wilgotności należy przed przystąpieniem do pracy dokładnie osuszyć. Niedopuszczalne jest stosowanie na zmarzniętych podłożach. UWAGA! Przy bardzo silnie chłonnych podłożach przed naniesieniem preparatu LITOTYNK zaleca się zastosować wstępne gruntowanie emulsją o nazwie BORAMAX GRUNT PROFESIONAL lub BORAMAX GRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY. Wymienione grunty znajdują się w ofercie naszej firmy.


SPOSÓB UŻYCIA

Podkład gruntujący BORAMAX LITOTYNK jest w postac igotowej do użycia po uprzednim wymieszaniu w celu wyrównania konsystencji. Preparatu nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Nanosić równomiernie na przygotowane podłoże za pomocą wałka lub pędzla. Nie należy prowadzić prac w temperaturze poniżej +5ºC. Czas schnięcia zależy od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 4 ÷ 8 godzin. UWAGA! Przed nakładaniem tynku preparat LITOTYNK musi być całkowicie suchy i odporny na zmywanie.


WYDAJNOŚĆ

Średnio (w zależności od jakości i stopnia nasiąkliwości pokrywanego podłoża) zużywa się ok.0,3kg na 1 m².


PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

BORAMAX LITOTYNK należy przewozić i przechowywać w oryginalnych szczelnie zamkniętych wiaderkach producenta w warunkach nie narażonych na bezpośrednie działanie źródeł ciepła; temperatura powyżej +5ºC. Okres przydatności do użycia wynosi około 12 m-cy od daty produkcji umieszczonej wraz z nr partii na opakowaniu.


DANE TECHNICZNE

Przyczepność do podłoża (wg PN-80/C-81531): 1 stopień Temperatura otoczenia i podłoża: od +5º C do +30º C Gęstość preparatu: ok. 1,50 g/cm³

litotynk

Boramax | Marka Firmy Seven

SEVEN Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Magazynowa 6
25–565 Kielce

tel./fax (041) 344–87–67
tel./fax (041) 334–01–55
tel./fax (041) 334–03–01